ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : โรสแมรี่
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  Kids Learning  ราคาปก  :  179  บาท  คนไทยเราเกือบทุกคนต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ภาษาไทยเป็นภาษา ประจำชาติไทย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนก็เป็น ส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่เกิดขึ้นจากการใช้คำที่ให้แง่คิดกับคนไทยเรา โดยเนื้อหาของคำสอนมักสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนเป็นคำสั่งสอนอบรมของคนรุ่นก่อนๆ ที่สอด แทรกแง่คิด เป็นคำที่จดจำง่าย บอกความหมายที่ลึกซึ้ง จะเห็นว่าคำสุภาษิตนั้นไม่ เคยล้าสมัย เข้าใจง่าย และมีภาษาที่ถูกต้องสวยงาม สุภาษิต คำพังเพย และสำนวน จึงมีใช้ในการเรียนพื้นฐานของเด็กชั้นประถม ทางสำนักพิมพ์ได้มองเห็นคุณค่าและ ประโยชน์ของคำสุภาษิต จึงได้จัดทำหนังสือชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กไทยทุกคนในการเรียนรู้ภาษาไทยของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com