ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

GRAMMAR ภาษาอังกฤษ (WORD&SENTENCE)
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ทบทวน ฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL ● TOEIC ● IELTS CU-TEP ● TU-GET เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก ทุกสถาบัน  เตรียมสอบชิงทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เล่มเดียวเจาะลึก เนื้อหาครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านทบทวนด้วยตัวเอง