ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มามุดโลก (หนังสือดีเด่น ประจำปี 2565 สพฐ.)
หมวด : วรรณกรรมเยาวชน
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ทุกการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีผู้คนที่ต้องเสียสละ เราอาจต้องสละความสุขสบายส่วนตัวลง เพื่อให้สังคมส่วนรวมดีขึ้น การรักษ์โลกก็เช่นเดียวกัน   ร่วมมุดโลกไปกับเด็กหญิงตะเกียง เพื่อสำรวจ ‘สังคมปลวก’ แมลงที่มีความสำคัญ ต่อระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่กำลังจะสูญพันธุ์เพราะน้ำมือมนุษย์ ค้นหาความหมายในการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ บนทางเลือกว่าจะอยู่เพื่อกอบโกยทุกสิ่งไว้เพียงลำพัง หรืออยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างยั่งยืน