ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุดยอด 200 ยาดีสมุนไพรไทย
หมวด : สุขภาพ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  245  บาท  พืชสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาดีมาก คนโบราณใช้ทำการรักษาโรคกันมานานแล้ว ควรอนุรักษ์เอาไว้ให้ดีแม้ว่าจะไม่มีประสิทธิผลรวดเร็วทันใจแบบยาแผนปัจจุบันก็ตาม ทั้งนี้ ในวงการแพทย์ก็ควรมองเห็นความสำคัญของพืชที่มีประโยชน์ในทางยานี้ให้มากเช่นเดียวกัน โดยการนำไปสกัดเอาสารสำคัญที่มีอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชไปทำประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ในยุคปัจจุบันถึงแม้ส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นบัญชียาหลักแล้วก็ตาม หากแต่สมุนไพรก็ยังเป็นยาทางเลือกเพื่อนำมาใช้คู่ขนานกับยาแผนปัจจุบันซึ่งมีมากมายหลายชนิด อย่างกรณี การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ก็มีการนำเอาฟ้าทะลายโจร หรือ กระชายขาว ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเชิงเดี่ยวมาใช้สกัดรักษาโรคได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าพืชสมุนไพรไทยจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยไปอีกยาวนาน  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com