ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุขภาพผู้หญิง ล้วงลึกโรคภัยที่สตรีควรรู้
หมวด : สุขภาพ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรประกาย  ราคาปก  :  295  บาท  ผลกระทบจากโรคโควิด-19 หลายปีที่ผ่านมาสังคมมนุษย์ตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคนี้ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปมากมาย ทั่วโลกอยู่ในอาการช็อกและไม่สงบสุข มีการเสียงานการเสียชีวิตจากไวรัสร้ายนี้ทุกวันๆ จนหลายคนเกือบจะลืมไปแล้วว่ายังมีภัยจากโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอีกหลายร้อยหลายพันคนที่ป่วยแล้วเสียชีวิตโรคภัยที่เกิดจากการดำเนินชีวิต ทั้งที่ประมาทและไม่ประมาททำ ให้เราต้องหันมาดูแลตัวเองกันเสียก่อนที่จะสายเกินไป โดยเฉพาะสุขภาพอนามัยในสตรีนั้นก็สำคัญมาก เพราะผู้หญิงนั้นมีโรคมากกว่าผู้ชาย เช่นมะเร็งในผู้หญิงจะมากกว่าและซับซ้อนกว่า หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ได้สาระตั้งแต่การก่อเกิดโรคภัย จนถึงการสังเกตตนเอง และการรักษา รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางใจและทางกาย โดยการบอกเล่าอย่างละเอียดของคุณหมอชัญวลี จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นคง  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com