ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  โอเพ่น ไอเดีย  ราคาปก  :  245  บาท  การเรียนภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน ก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษทั้งสิ้น นอกจากนี้การที่เราสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนั้น ก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆที่จะช่วยให้ผู้อ่าน ได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน ทั้งบทเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ทั้ง 12 Tenses และบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ อันหลากหลาย ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com