ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มัมมี่ ชีวิตหลังความตาย พิมพ์ครั้งที่ 13
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : Dinosaur (เด็ก) : รวบรวม เรียบเรียง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การเก็บรักษาในสภาพมัมมี่ การตกแต่งสุสานด้วยของมีค่า ของชาวอียิปต์โบราณ และสิ่งของที่มีอยู่ในสุสานโบราณล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่ให้ความรู้ ก่อประโยชน์ให้กับการศึกษาและบ่งบอกเรื่องราวแก่นักโบราณคดีได้มากมาย หนังสือเล่มนี้ พาคุณผู้อ่านย้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ไปกว่าห้าพันปี เรื่องราวต่างๆ ซึ่งล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ ของอารยธรรมอียิปต์โบราณ